ลงทะเบียน

Register with email

*กรณีลงทะเบียนสมัครสมาชิกแล้ว ต้อง Log-in ก่อน
เพื่อสมัครสมาชิกขายส่ง (VIP)

เข้าสู่ระบบลืมรหัสผ่าน ?

เข้าสู่ระบบ


ใบสมัครงาน

ใบสมัครเป็นส่วนนึงของการพิจารณา โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วน
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร เงินเดือนที่ต้องการ
 
ชือ - นามสกุล เพศ
วัน เดือน ปี เกิด    
อายุ  ปี ส่วนสูง น้ำหนัก
โทรศัพท์ที่จะติดต่อ เบอร์มือถือ เบอร์บ้าน
อีเมล์    
ระดับการศึกษา    
รายละเอียดและประสบการณ์ที่อยากให้รู้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนหนึ่งตอนใด
ไม่ตรงกับความเป็นจริงข้าพเจ้าขอยอมรับว่าการว่าจ้างที่ตกลงนั้นเป็นอันโมฆะทันที